vend vend (vend)

vend ankete

nije dodao/la nijednu anketu.