Pregled jedne poruke
#2 24. Februar 2018. 10:57
Samo u minulih deset godina preživeli smo bar deset "snakova sveta", a koja je tvrdjeno da su pred vratima.
Sva vremena su +1. Trenutno vreme je 08:50.