Kviz kreirao/la datuma Jun 27, 2017 .
Kviz se sastoji od pitanja koja su iz oblasti zaštite životne sredine.
1. Koja je razlika između Zaštite životne sredine i ekologije?
2. Od 4 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda finansiranih od strane EU koliko trenutno radi?
3. Zaštita životne sredine obuhvata zaštitu:
4. Koje poglavlje EU reguliše pitanja zaštite životne sredine?
5. Da li jesvaka firma dužna da ima lice koje je odgovorno za sprovođenje zakonskih regulativa iz oblasti zaštite životne sredine?
6. Najčistija reka u evropi je?
7. Buka se meri u
8. Pedologija je nauka koja se bavi:
9. Najzastupljeniji oblik obnovljivih izvora energije u Srbiji je:
Komentari
Nema komentara. Prijavi se ili Registruj se da budeš prvi/a.