>Dunja >Dunja (-shadowHunter)
>Dunjaje zatvorio/la svoj odeljak za "Omiljeno".